چاپ خبر
دبیرستان هیأت امنایی اصحاب کساء (دوره اوّل) چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۸
قبولی 44نفر از دانش آموزان پایه نهم در دبیرستان تیز هوشان
قبولی 44نفر از دانش آموزان پایه نهم در دبیرستان تیز هوشان را تبریک می گوییم
 
قبولی 44نفر از دانش آموزان پایه نهم در دبیرستان تیز هوشان را تبریک می گوییم
انتهای پیام/.