تماس با ما  

آدرس: قم - بلوار شهید صدوقی - انتهای خیابان فجر - لقمان 16

                    32912040 - 025
 تلفن و نمابر :                        
                    32915479 - 025

email:
info@ashab-sch.ir

   
  نقشه  
   
 
نقشه سایت