برترین های مستمر چهار  
برترین های مستمر چهار
 
   
  برترین های مرحله چهارم نمونه دولتی  
برترین های مرحله چهارم نمونه دولتی
   
  برترین های مرحله دوم آزمون نمونه دولتی  
برترین های مرحله دوم آزمون نمونه دولتی
   
  برترین های مستمر سه (بهمن واسفند)  
برترین های مستمر سه ( بهمن واسفند )
   
  برترین های انضباطی نوبت اوّل  
 
   
  برترین های آزمون نوبت اول   
 
 
 
 
 
   
  برترین های آزمون پیشرفت علمی آینده سازان مرحله دوم   
 
   
  برترین های آموزشی آزمون پیشرفت تحصیلی یک  
 
   
  برترین های آموزشی مستمر دو آبان و آذر 94-95  
 
 
   
  برترین های آزمون آینده سازان  

برترین های آزمون نمونه دولتی

(آینده سازان) مرحله اول

تصویر

نام خانوادگی

رتبه

معدل

کلاس

پایه

طیب

اول

 

شهید

چمران

هفتم

اسماعیلی

دوم

 

 

ضیایی

سوم

 

ربانی نژاد

اول

 

شهید

همت

رحیمی

دوم

 

عظیمی

سوم

 

حسن زاده

اول

 

شهید

تندگویان

هشتم

شریعتی

دوم

 

زارع

سوم

 

فخاری

اول

 

شهید

زین الدین

طوفان

دوم

 

جعفری

سوم

 

رنجبر

اول

 

شهید

صیادشیرازی

احمدزاده

دوم

 

نژادی پور

سوم

 

قربانی

اول

 

شهید

باکری

نهم

احمدیان

دوم

 

خمسی

سوم

 

مهدوی نسب

اول

 

شهید

تهرانی مقدم

حاج حسنی

دوم

 

رمضانی دارابی

سوم

 

صادقی

اول

 

شهید

جهان آرا

آهنگر

دوم

 

جهانگیرزاده

سوم

 

 
شماهم می توانید
 
   
  برترین های مستمر یک (ماهانه مهر و آبان)   

برترین های مستمر یک مهر ماه

جهت در یافت فایل رتبه بندی کامل هر کلاس وپایه روی نام کلاس و پایه کلیک کنید.

تصویر

نام خانوادگی

رتبه

معدل

کلاس

پایه

حسینی پناه

اول

20

شهید

چمران

هفتم

خبازی

دوم

19.93

 

بهادری

 

 

 

زرین اقبال

 

 

 

طیب

سوم

19.89

شکری

اول

20

شهید

همت

اشگورلجی

دوم

19.93

اسماعیل زاده

سوم

19.87

شریعتی

اول

20

شهید

تندگویان

هشتم

صفری

دوم

19.93

باقریان

سوم

19.88

فخاری

اول

20

شهید

زین الدین

انیسی

دوم

19.09

موسوی رابطی

سوم

19.88

احمدزاده

 

 

 

 

چابکی

اول

19.87

شهید

صیادشیرازی

میری

دوم

19.83

نژادی پور

سوم

19.80

طیبی مقدم

اول

19.95

شهید

باکری

نهم

کارگر

دوم

19.89

خمسی

سوم

19.80

عبدالهی

اول

19.92

شهید

تهرانی مقدم

حاج حسنی

دوم

19.87

کشاورز

سوم

19.83

موسوی

اول

19.93

شهید

جهان آرا

خامه یار

دوم

19.91

صادقی

سوم

19.88

 
جهت در یافت فایل رتبه بندی کامل هر کلاس وپایه روی نام کلاس و پایه کلیک کنید.
 
   
نقشه سایت