کادر آموزشی و علمی  

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال تولد

رشته تدریس

مدرک تحصیلی


ایمیل
 عکس

1

حسین ابراهیمی

1356

مشاوره

فوق لیسانس

aref135635@yahoo.com

2

ابوالفضل آشکار

1349

ریاضی

لیسانس

ashkar93@chmail.ir

3

محمد برجعلی

1352

ادبیّات فارسی

فوق لیسانس

 

4

محمد ثامری

1354

دینی و عربی

لیسانس

 

5

سعید خداوردئی

1352

علوم اجتماعی

فوق لیسانس

saeid.teacher@gmail.com

6

علی دلدار

1349

زبان

فوق لیسانس

A.deldar1349@yahoo.com

7

سید محمد صادق رضایی

1351

زبان و ادبیات عربی

فوق لیسانس

 

8

سیدمحمد حسین سید صبور

1352

زبان

لیسانس

 

9

حسن صادق آبادی

1354

معارف اسلامی

لیسانس

 

10

ابراهیم ظهرابی

1355

ادبیات فارسی

لیسانس

 

11

مهدی عابدینی

1354

علوم تجربی

لیسانس

abedini_81@yahoo.com

12

سیّد عدنان علوی

1357

ریاضیّات

لیسانس

 

13

سعید فلاح تفتی

1350

ریاضیّات

لیسانس

 

14

محمد رضا کاظمی 1352 علوم اجتماعی فوق لیسانس  

15

علی اصغر کریمی 1351 علوم تجربی لیسانس a.karimi93@chmail.ir

16

حسن لطفیان 1351 هنر لیسانس  

17

علی محمودی 1351 معارف  لیسانس  

18

حامد رمضانی 1369 تربیت بدنی فوق لیسانس  

19

مهدی ملاعلی 1354 علوم تجربی لیسانس  

20

مهدی نورایی 1351 کاروفناوری لیسانس nouraii@chmail.ir

 

           

22

 

 

 

 

   

23

           

24

           

25

           
 
 

   
نقشه سایت