کادر اداری و اجرایی  

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال تولد

سمت

مدرک تحصیلی

سابقه کار

 

ایمیل

 

عکس

1

یعقوب ضیایی

1348

مدیر

لیسانس

27سال

ziaei1@chmail.ir

2

رضا رضایی

1351

معاون آموزشی

لیسانس

25سال

 

3

مهدی اسکندری

1357

معاون پرورشی

لیسانس

22سال

 

Eskandari9894@chmail.ir

4

محمد علی صادقی

1352

معاون فناوری

لیسانس

30سال

sadghi8@gmail.com

sadghi@chmail.ir

5

مهدی جاویدی آزاد

1350


معاون اجرایی

لیسانس

23سال

 

 

6

 

 

علی اصغر صادقی

1359

خدمتگزار

سیکل

6سال

 

         

 

   
               
               
   
نقشه سایت